Halvtid i fullmäktige.

Vi har, efter dryga fyra timmar i en nyrenoverad sessionssal utan fungerande teknik, blåst av första halvlek för fullmäktige i Korsholms arbete år 2013. Kvällens möte präglades av ekonomiska frågor samt strategier och generalplaner. Inget av besluten som togs ikväll förvånade väl nämnvärt, men det finns ett par saker man kanske kan fundera över och spekulera lite kring.

Inledningsvis kan man säga att informationen om projektet Havets hus som fullmäktige fick ta del av halvtimmen före själva mötet började var sällsynt dåligt placerad vad gäller tidpunkt. Flera fullmäktigeledamöter har lämnat in en motion om att stoppa bygget av Havets hus då det anses var felplacerat och sluka pengar i ekonomiskt osäkra tider. Därför kändes det väldigt paradoxalt att prata kring ett projekt som stampar på stället, som kommer att ta resterande del av fullmäktigeperioden att planera klart, och som ingen i slutändan vet vad det kommer att kosta före bokslutet för 2012 kom upp på bordet.

Bokslutet visade, som känt var från tidigare, ett underskott på 3,5 miljoner för fjolåret. Det budgeterade underskottet låg på strax under 3 miljoner och resultatet är förstås inget annat än illavarslande för en kommun som Korsholm. Det man kanske ska komma ihåg när det gäller kommunal ekonomi är att man ser resultaten av de senaste årens handlande i ett bokslut och att det inte enbart är föregående räkenskapsår som är boven i dramat. Faktum är ändå att driftsbudgeten inte gick att klaga på, det var istället avskrivningarna som ställde till det. Med facit på hand är det lätt att säga att de borde ha gått att kalkylera bättre, men ett bokslut är ett bokslut och inget som går att göra om i efterhand.

Den andra stora knäckfrågan ikväll blev den strategiska generalplanen för Korsholm. Stötestenen där blev huruvida vi skulle återremitera planen eller inte till Samhällsbyggnadsnämnden för att se över benämningen på ett område i Karperö, Singsby och Smedsby som nu märkts som rekreationsområde. Området lär gå att planera för boende när det väl blir aktuellt, men flera ledamöter ställde sig skeptisk till benämningen och var rädda för att området förblir grönområde och inte planeras i framtiden. För egen del röstade jag för styrelsens förslag om att godkänna planen av den orsaken att jag inte vill se ytterligare en rumba och en fördröjd plan med mera kostnader. Jag litar på att vi som beslutsfattare ser till att området kan bebyggas den dagen det blir aktuellt. Vad gäller rekreation och grönområden i Korsholm anser jag att vi har områden att utnyttja förutom det som nu märktes och att en förnuftig tomt- och bostadspolitik måste gå i första hand, något som också nämndes i planen.

Annat att reflektera över då? Tja, för egen del känns det mycket märkligt att ett skolkök kan kosta 890 000 euro. Det vore kanske en sak om den första kalkylen visade den summan, men då fullmäktige blir tvunget att lägga till 390 000 euro till de från tidigare budgeterade 500 000 så känns det märkligt. Det som också är skäl att minnas är att vi strukit en ombyggnad av köket i Norra Korsholms Skola. Ska det köket byggas om i framtiden lär det ingalunda bli billigare än de nuvarande kalkylerna.

Man får också glädjas med invånarna i Solf som nu får en förbättrad ängsväg efter många års väntan. Att vi sedan blir tvungna att lägga till pengar även där och bekosta vägen då man från statligt håll har noll euro i kassan känns synonymt, men vägen måste förbättras. Så är det bara.

Nu tar fullmäktige som sagt paus för sommaren. Några fler högkvalitativa sändningar (jag var ironisk där) i Botnia TV blir det inte då den kanalen släcks ner. Kvällens sändning lär ha präglats av dåligt ljud och gul-svart-vit-bild. Var vi syns till hösten, om vi syns, vet vi inte riktigt. Hösten lär bli intensiv med ställningstagande kring kommunreformen och vem man ska utreda var med. Förmodligen lär de mötena bli längdmässigt lika de idag. Den ende åhöraren på läktaren nickade till när bokslutet kom upp på agendan. Fullt så tröttsamt kanske mötet inte var, även om det säkerligen fanns de i salen som längtade ut i sommarkvällen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s