CV

Curriculum Vitae

 

Arbetslivserfarenhet       

2016- Flyktingbyråchef, Vörå kommun
Vikarierande flyktingbyråchef vid Oravais Flyktingbyrå.  Ansvarig för de kommunala boendeenheterna Taberna, Stödis, Stella och Villa Miranda. Ansvarig för eftervården vid enheterna Lumina och Alma. Ansvarig för kvotflyktingmottagningen i Vörå kommun. Medlem av kommunens ledningsgrupp.

2015-2016 Fritidschef, Korsholms kommun
Vikarierande fritidschef med ansvar för Kultur- och fritidsavdelningen i Korsholm. Kultur- och fritidsavdelningen innefattade ungdoms-, fritids-, idrotts-, kultur- och sysselsättningstjänster. Ansvarig för kommunens nykterhetsverksamhet. Ordförande för styrgruppen för ungdomsportalen Decibel.

2014-2015 Politiskt sakkunnig, Svenska Bildningsförbundet r.f.
Svenska Bildningsförbundets politiskt sakkunnige i Österbotten. Hade Vasa som stationeringsort. Ledde, koordinerade och planerade förbundets verksamhet i Vasa valkrets. Följde upp den politiska debatten och koordinerade politiska insatser tillsammans med personalen på kretskansliet i Vasa. Fungerade som talskrivare och beredde ärenden för SFP:s kretsstyrelse.

2010-2014 Verksamhetsledare, Havtornen, Åbo Akademis Studentkår
Verksamhetsledare för Åbo Akademis Studentkårs kårhus Havtornen i Vasa. Handhade Havtornens förvaltning, uppföljning och rapportering. Skötte kontakterna med Åbo Akademis förvaltning i Vasa och var kårens representant i Österbotten.

2009-2010 Kundrådgivare, Kvevlax Sparbank
Kundrådgivning, kassaarbete, back office (sommarjobb).

 

Utbildning                        

2013: Politices magister, Statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi.
Huvudämne: Statskunskap
Biämnen: Offentlig förvaltning, politisk historia.

2011: Politices kandidat, Statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi.

2007: Underofficersutbildning, Amfibieskolan, Nylands brigad
Befordrad till undersergeant 28 juni 2007. Utbildare vid 2. Kustkompaniet 1 juli 2007 – 4 januari 2008.

2006: Student, Korsholms Gymnasium.

 

Nuvarande förtroendeuppdrag:

Uppbådsnämnden i Korsholm, medlem, 2009-

Svenska skolfonden i Vasa, ordförande, 2017-
Svenska skolfonden i Vasa, styrelseledamot, 2012-
Svenska skolfonden i Vasa, delegationsmedlem, 2013-

Kvevlax Sparbank, principal, 2015-
Kvevlax Sparbank, medlem av principalernas valutskott, 2016-
Kvevlax Sparbank, ordförande för principalernas valutskott, 2017-

Rådgivande delegationen för Musikfestspelen i Korsholm, viceordförande, 2014-

 

Tidigare, kommunala:

Kommunfullmäktige i Korsholm, ledamot, 2009-2015
Kommunfullmäktige i Korsholm, vice ordförande, 2013-2015

Kultur- och fritidsnämnden i Korsholm, ordförande, 2013-2015
Fritidsnämnden i Korsholm, ordförande, 2009-2013

Socialnämnden i Korsholm, suppleant, 2013-2015

Samkommunen Vasaregionens Arenor, vice ordförande 2013-2017
Samkommunen Vasaregionens Arenor, styrelseledamot 2009-2017

SFP:s kommunorganisation i Korsholm, kassör, 2008-2016
SFP:s kommunorganisation i Korsholm, sekreterare, 2008-2017

SFP:s fullmäktigegrupp i Korsholm, sekreterare, 2009-2013

Vasa sjukvårdsdistrikt, fullmäktigesuppleant, 2009-2012

Kommittén för Vasaregionens hästsport- och multiarena, medlem, 2010.

Korsholms ungdomsråd, ordförande, 2006-2008
Korsholms ungdomsråd, viceordförande, 2004-2006

 

Tidigare, politiska:

SFP, Vasa valkrets, riksdagskandidat, 2011.

SFP:s kretsstyrelse i Österbotten, ledamot, 2011-2013

Folktingets ungdomsutskott, ledamot, 2011-2013

Svensk Ungdom i Österbotten, kretsstyrelseledamot, 2007-2011

 

Studierelaterade:

Studentföreningen Politivas, vice ordförande, 2008-2009

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten, huvudtutor, 2009
Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten, tutor, 2008

Pampasmaffian, Informations- PR- och marknadsföringsansvarig,    2009
Pampasmaffian, sekreterare, 2009

Statsvetenskapliga institutionen, medlem av institutionsrådet, 2009-2011

 

Övriga:

Bostadsstiftelsen Lärkan, styrelseledamot, 2011-2015

Vasa Idrottsförening Kamraterna r.f, styrelseledamot, 2012-2017
Vasa Idrottsförening Kamraterna r.f:s damsektion, ordförande, 2014-2017